Publicaties

Emovere

 

 

 

 

 

 

Emovere heeft alles te maken met het in beweging komen en het in beweging komen… steeds weer opnieuw. Met verandering. Met gedrag. Met leven – zeg ook maar. Met situaties die zich voortdurend ontwikkelen; ontwikkelen tot nieuwe situaties. Enzovoort.

 

Situaties waarin allerhande mensen in wisselende samenstellingen participeren – ze maken situaties méé. Situaties die tegelijk ook altijd door mensen vorm worden geven – ze máken situaties mee.

 

Die situaties doen zich aan ons voor in de vorm van signalen (van tekens). En die signalen worden we gewaar via onze zintuigen. Eenmaal gewaar leiden signalen via interpretatie tot informatie (tot betekenis) en daarmee tot gedrag.

 

En dat gedrag brengt beweging, verandering in de oorspronkelijke situatie. Via gedrag ontstaat de volgende, nieuwe situatie. En die nieuwe situatie worden we gewaar via andere, nieuwe signalen. Nieuwe gewaarwordingen. Nieuwe interpretaties. Nieuwe informatie. Nieuw gedrag. Enzovoort.

 

Nu heb je situaties in soorten en maten. Ze zijn er kleinschalig – zoals hierboven geschetst. Ze zijn er ook grootschaliger.

 

Ooit dacht men dat de aarde plat was – bijvoorbeeld. En binnen de ruimte van die ‘platte’ situatie – wereldbeeld zeg ook maar – verschijnen dan allerlei kleinschaliger situaties. De kleinschaliger situaties worden qua betekenis vergaand door de grotere ingekleurd. Tja, en dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen voor de mogelijkheden tot gedrag.

 

Al geruime tijd weten we dat die situatie anders ‘ligt’. Dat ging niet zonder slag of stoot. Botsende wereldbeelden. Inmiddels is die nieuwe situatie algemeen aanvaard: de aarde is bol – en dat geeft ons ruimte tot het manifesteren van meer variëteit in ons gedrag.

 

Met Emovere wil ik – als civiel informatiekundig ontwerper – u signalen geven. Signalen die u (en mij) allereerst aan het denken zetten, want ook dat is gedrag en leidt tot nieuwe situaties. Signalen die u (en mij) ook verder tot beweging aansporen. Tot veranderingen op grotere schaal.