Reviews


IT-infrastructuur in de breedte
Een recensie van het boek "IT Infrastructure Architecture – Infrastructure building blocks and concepts" (2011) door Sjaak Laan.

december 2011


Orientatie op Mens en Informatie
Een bespreking van het boek "Information Orientation; The Link to Business Performance" (2001, reprint 2004) door D.A. Marchand, W.J. Kettinger en J.D. Rollins.

augustus 2009


Schot in informatiesamenleving
Een bespreking van het rapport "Semantiek op stelselschaal; issues en oplossingsrichtingen" (19 juni 2009) door Marijke Abrahamse, Pieter Wisse en Paul Oude Luttighuis.

juli 2009


Banaan als Boemerang
Een bespreking van "Het zijn dezelfde mensen, Verband tussen organisatiecultuur en inrichting van informatievoorziening" (2008) door J.R. van Rees.

oktober 2008