Columns


O, opdrachtgever, let op u saeck!
... en breng spoedig een bedrijfsbezoek aan de goot. Ontdek de weelde van wit vlak. Er is dringend ruimte nodig voor een kwalitatief àndere, extra vakdiscipline! Naast de systeemaannemer óók de informatiekundig ontwerper. Beide zijn, elk op het eigen vakgebied broodnodig. Daarom steekt wit vlak z’n vinger nòg maar eens op. Nu in het bijzonder richting opdrachtgevers.

juni 2019


Blij doortreuzelen
Wie snel en gericht de juiste innovaties wil voortbrengen, en veel soepeler en nauwer met gevarieerde en ook nog eens variërende partijen wil (samen)werken … die moet àndere potjes op het vuur zetten. Want, inderdaad, radicale veranderingen zijn nodig om relevant voor mens en gemeenschap te blijven.

juni 2019


Wit vlak steekt vinger op
Oproep: Als je weer eens struikelt … vraag je dan eens af of het misschien een wit vlak was dat je een vruchtbaarder route probeerde te laten zien.

juni 2019


Information signs for contextual organisation
Let’s organise information contextually – always aligned with our ever evolving real-life-situations at hand. Real solutions will begin to appear – even with yesterday’s technologies!

januari 2019


Als Informatie het voor het zeggen had ...
“Als ik het voor het zeggen had,” zei Informatie, “dan zou ik mezelf steevast op menselijke maat laten modelleren!”

februari 2018


Grond onder informatiemodellering
De vaste grond onder de voeten van absolute betekenisgeving in de stabiele en traag opererende vak-en-zuil-wereld-van-weleer … verweekt tot gevaarlijk drijfzand in de enorme en nog altijd toenemende dynamiek van de totaal-wereld zoals wij die dag in dag uit zien en ervaren.

juni 2016


Organiseer-ontwikkeling wijst weg naar enterprise-informatie-architectuur
Qua organisatie-‘ontwikkeling’ zien we dat het steeds minder draait om de organisatie (als bolwerk), maar meer en meer om organiseren (tot trefzekere actie). De organisatie wordt steeds meer iets van voorbijgaande aard – zo is-ie er en zo is-ie weer verdwenen. Het is meer en meer het toevallige personenverband dat al ontwikkelend iets organiseert en al organiserend iets ontwikkelt.

november 2015


Normale Ongelukken
Naar aanleiding van de presentatie van het Fyra-rapport verzucht Dirk-Jan de Bruijn: “hoe weten we het toch zo voor elkaar te krijgen?” Alles klopt en toch gaat zo vreselijk fout. In deze column mijn (uiteraard) beperkte blik op zaken.

november 2015


Op weg naar Communicational Excellence
Als zelfs de entiteiten niet meer veilig zijn en data geen vaste verwerkingslijnen meer kan volgen ... dan wordt het tijd voor andere potjes op het vuur: dan is de beurt aan stelselmatig informatiemodelleren. Prima idee!

oktober 2015


Pas goed op je spullen
Een goed begin is het halve werk! Het manifest voor informatieverkeer is zo'n goed begin. Artikel 1: "Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon." Wie een beter vertrekpunt heeft, mag het zeggen!

september 2015


Kijk dan zelf! Daar is-ie toch?!
Wanneer je ICT-ers uitlegt dat betekenis van informatie niet absoluut bepaald kan worden, maar altijd afhangt van de specifieke situatie… valt het kwartje direct. Het is ook helemaal niet ingewikkeld. Maar wanneer diezelfde ICT-ers aan de slag gaan in een volgend automatiseringsproject… heeft men er (nog) geen boodschap aan.

april 2015


Ne Passé Pas
Nog nergens zie ik mensen die zich los(ser) bewegen van techno. Mensen die techno onomwonden zien als iets dat zowel belangrijk en onmisbaar is als ook als slechts Hulp-en-Middel t.b.v. àndere, belangrijkere, zaken. Nog nergens zie ik mensen die dat rijkere en rijpere inzicht daadwerkelijk en vasthoudend operationaliseren in hun praktijk-van-elke-dag.

april 2015


Impassé
Waar is het de business om te doen? Om informatie met kraakheldere betekenis tot trefzekere actie. Van moment tot volgende moment. Van situatie tot volgende situatie.

april 2015


Big Data Modellering
Data ligt voor het oprapen. En de vraag is: wat wilt u d’r mee? Veel Data? Of Big Data? Veel Data komt als vanzelf – wacht maar gewoon af. Big Data vereist echter actie – en dat brengt u een hele (ontwikkelings)stap verder. Veel of Big, that’s the question.

april 2015


Nee, níet klein beginnen!
Ruimte komt altijd – vroeger of later; vandaag de dag eerder vroeger dan later – uit hoek en eist haar tol. Daarom: neem ruimte en begin vooral niet klein, want anders is ‘het’, inderdaad, al snel niet meer te behappen.

oktober 2013


Doorgeschoten domeindenken
In moderne informatiemaatschappij lopen tal van activiteiten, processen enzovoort mmer en meer simultaan door elkaar: informatie erover is vandaag de dag altijd in formatie en laat zich niet in een (business)domein wegstoppen. Ook niet als we het nog zo goed bedoelen. Vergeet het domein als het om situationeel betekenisvolle informatie gaat!

april 2013


De Clou van Interface
Waar draait het bij interfaces eigenlijk om? Wat is, zeg ook maar, de clou? Cruciaal is de uitwisseling van betekenis. Datatransport is secundair. Cruciaal is dus dat data zo is georganiseerd dat bedoelde betekenis gemakkelijk kan worden vastgesteld. Altijd. En bij elke willekeurige uitwisseling ervan.

maart 2013


Het Nieuwe Modelleren
Het Nieuwe Modelleren maakt u wendbaarder, voorziet in hogere informatiekwaliteit; verschaft informatie van eenduidige betekenis en rekent af met duplicaten en inconsistentie. Daarnaast is de time-to-market voor nieuwe/gewijzigde toepassingen een stuk korter, terwijl ook de kosten voor informatievoorziening tot aantrekkelijke niveaus dalen. Tel uit uw winst!

februari 2013


Een Vruchtbaar gesprek
Dáár draait het dus om bij informatiesystemen?! Ja, het draait om informatie van situationeel kraakheldere betekenis in handen van mensen tot bedoelde actie om hun doelen te bereiken. Effectief dus. En zo efficiënt mogelijk.

januari 2013


Betrekking als Kardinaal Ding
We leven in een tot-en-met ding-ig opgevatte wereld. Een wereld waarin het op zichzelf staande ding prominent in ons aller belangstelling staat en aldus met vaste naam en dito eigenschappen wordt bedacht. Met zo’n wereldopvatting lijden de betrekkingen tussen dingen al snel een hondenleven. Ten onrechte, want de betrekking vormt het kardinale ding.

december 2012


Zijn processen overbodig?
Waarom hangen automatiseerders informatievoorziening zo stringent op aan (bedrijfs)processen? Waarom accepteren gebruikers van/opdrachtgevers tot informatiesystemen het algeheel primaat van het (bedrijfs)proces? Is het niet helder dat (bedrijfs)processen hun waarde m.b.t. het modelleren van informatiestromen hebben verloren?

december 2012


Recept voor soepel draaiend landschap
Hamvraag is natuurlijk: hoe krijgen we zo’n vastgelopen landschap weer in soepele beweging? Hier is het (eenvoudige) recept: (1) Voeg nieuwe as toe aan het landschap, (2) verbind elk systeem middels nieuwe spaken met deze as en (3) verwijder oude spaken uit het landschap.

oktober 2012


Actformatie - precies wat u zoekt!
Wat wilt u? Eigenlijk… wilt u voortdurend weten waar u aan toe bent… en vervolgens ook wat u te doen staat. Wat is daar voor nodig? Informatie-van-situationeel-kraakheldere-betekenis. Actformatie.

juni 2012


Pal voor uw neus
Mag ik u eens wijzen op die voor de hand liggende mogelijkheid van het infrastructuraliseren van uw informatieverzamelingen? Dan ziet u mogelijk dat de kwaliteit van uw informatie met sprongen vooruit gaat. Dan ziet u mogelijk dat de time-to-market van nieuwe oplossingen vele malen korter wordt. Dan ziet u mogelijk dat u zich veel geld bespaart.

mei 2012


Gezocht: methode voor informatiemodellering volgens informatierelativiteitstheorie
Kent u een methode die om kan gaan met de voor ons, mensen, zo doodgewone informatierelativiteit? Anders gezegd, kent u een methode voor informatiemodellering die informatie van situationeel verschillende betekenis ordelijk samenhangend in één model weet te vatten?

maart 2012


The Core of Information Oriented Architecture
Did you ever notice that the vast majority of ICT people hardly talk about information and its fundamental characteristics? They do talk nineteen to the dozen about technical stuff. Please feel invited to orient yourself at information and try to imagine the core of Information Oriented Architecture.

december 2011


Oude Baan Verlaten
De laatste keer dat we onze oude en vertrouwde baan verlieten was met de snelle opkomst en brede adoptie van het wereldomspannende netwerk; Internet. En nu...? Nu moeten we weer verder; de volgende baan wacht.

december 2011


Ontknoping met stelselmatige informatieordening
Mensen die uit alle macht op volle zee van netwerkmaatschappij transformeren tot gewiekste deelnemers aan alsmaar woeliger informatieverkeer, zitten te springen om informatiesystemen die voorzien zijn van sterk situationeel besef ...

september 2011


On human havings
We almost completely (seem to have) lost sight of simply being. Lost sight of how to frequently return (behave) to simply being and let go of having. Lost sight of the beings that we really are. We behave more like Human Havings than Human Beings.

april 2011


Paradigm shift
How do you shift paradigm? There is really only one way to find out: “You’d have to become it to know”.

februari 2011


Shift Inescapably Happens
Of u het nu leuk vindt of niet... er zijn drastische en niet te keren veranderingen gaande. Er ontstaan hyperconnected individuen en businesses die elk op hun eigen maat en ritme bediend willen worden. Mis het niet!

januari 2011


Flatland retweeted
A short twitter conversation illustrating the paradigmatic emptyness between meaningful-information-for-people-thinking and information-technology-thinking.

december 2010


Uitgewerkte verzinsels
Wij mensen verzinnen wat af. Zo hebben we in de loop van de tijd de ‘organisatie’ verzonnen. En het ‘proces’. Daar is werkelijk niets mis mee – zolang we ons er maar rekenschap van blijven geven dat het, inderdaad, verzinsels zijn. En precies daar gaat het nogal eens mis: in geval van succes verabsoluteren en verafgoden we zo’n verzinsel al gauw en hangen er vervolgens een hele wereld aan op.

december 2010


infOrch
infOrch? Dat staat voor infOrmation Orchestration. Het gaat om een SlideShare presentatie - bedoeld voor hen die verder kijken dan eigen neus reikt. Mindful aanbevolen! Please do mindjoy!

december 2010


Stop informatierot
De manier waarop we onze informatie ordenen (modelleren), is doorgaans specifiek toegesneden op heel concrete (probleem)situaties. Dat is begrijpelijk. Vervelend is echter dat oplossingen die rondom zo’n specifieke ordening zijn/worden gebouwd, vandaag de dag erg snel verouderen...

december 2010


Informatiedemocratie
Een bestuursvorm die gebaseerd is op het menselijke gelijkheidsbeginsel; een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke informatierechten en een gelijke informatiebehandeling in gelijke informatiegevallen toekent. Als iedereen vrij en gelijk in informatierechten en plichten geboren is, dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om met bepaalde informatie te handelen.

november 2010


Xleutelring
Wie vandaag de dag (rechts)personen wereldwijd effectief en efficiënt wil laten samenwerken, dient ervoor te zorgen dat mensen elkaar begrijpen. Dat lukt optimaal als zij dezelfde informatiepatronen vinden. Dat lukt met een Xleutelring als stelselmatig ingerichte infrastructurele voorziening. Dat lukt wereldwijd. Dat lukt zeker ook op het niveau van de enkele enterprise. Ter facilitering van effectieve en efficiënte samenwerking. Tot duurzaam concurrerend resultaat.

november 2010


Human Interoperability
Interoperabiliteit blijft nog zo vaak en zo gemakkelijk hangen op het technische vlak. De noodzaak om vèrder te kijken dan de technische neus lang is, wordt niet of nauwelijks gevoeld. Vergis ik me?

oktober 2010


Wat is infrastructuur (eigenlijk)?
Een best lastige vraag – onmogelijk te beantwoorden in het bestek van een korte tekst als deze. Indeze column blijft het dan ook bij een ietwat ruwe verkenning; een opsomming van een handvol onderling samenhangende aspecten.

oktober 2010


Betekenix
Betekenis van informatie is zo doodgewoon. Niet iets om (lang) bij stil te staan. Toch? Ja, toch wel! Want betekenis is voor mensen altijd betekeniX.

september 2010


Doorbraakfocus
Digitale technologie toverde traditionele maatschappij om tot een moderne informatiemaatschappij en loopt nu tegen haar eigen beperkingen aan. Doorbraakfocus is nodig. Nodig om ongekende bloei van informatiemaatschappij krachtig te faciliteren.

augustus 2010


Open (Informatie) Systemen
Door stelselmatige (her)ordening van informatie tot eenduidige betekenis voor alle betrokken partijen, transformeren informatiesystemen van gesloten naar open systemen. Open informatiesystemen die bedrijvigheid van nieuwe, open organisatie soepel faciliteren.

augustus 2010


Organisatietektoniek
We leven in een buitengewoon interessante tijd! In “times of drastic change”, om het met de woorden van Eric Hoffer te zeggen. Zo’n beetje alles is tegelijk in beweging; vrijwel niets blijft lang hetzelfde. De waarde, de betekenis van de dingen om ons heen – die verandert waar we bij staan. En dat brengt natuurlijk spanning met zich mee.

juli 2010


Semiotische Enneade
P.E. Wisse (1952) ontwikkelde de oorspronkelijke semiotische triade uit tot semiotische enneade (2002) – een, net als de semiotische triade, niet-reduceerbaar geheel van betrekkingen tussen de samenstellende elementen.

juli 2010


Semiotische Triade
De in de IT-praktijk als vanzelfsprekend gehanteerde waarheid dat er een rechtstreeks en vast verband tussen Object en Betekenis bestaat... berust op een misverstand. Want die relatie ‘loopt’, zo leren we van Peirce, altijd via opgevangen Tekens (informatie) tot Betekenis in ons brein.

juli 2010


Eigentijdse informatiegrenzen
Samenwerking met en tussen allerhande partijen gaat met sprongen vooruit wanneer zij hun informatiegrenzen verruimen. Het isgelijkteken dat we zo gemakkelijk en vanzelfsprekend plaatsen tussen organisatiegrens en informatiegrens deugt allang niet meer. Veel informatie is infrastructureel van aard: samen delen prevaleert daarom boven dupliceren!

juni 2010


Hup informatiehub!
Foute informatie wordt gecorrigeerd; duplicaten en inconsistenties verdwijnen langzaam maar zeker uit het ‘informatiestraatbeeld’. De behoefte aan opslag en aanverwant beheer daalt. De kwaliteit van informatiebetekenis neemt toe. Veel informatiesystemen worden kleiner, eenvoudiger en wendbaarder. Nieuwe informatiebehoeften worden sneller ingevuld; de time to market ervan daalt. Kwaliteit en snelheid van dienstverlening nemen sterk toe.

juni 2010


Vuistregels voor stelselmatig modelleren
In het rapport "Praktijkmodellering van het begrip werkgever" wordt stapsgewijs een Contextueel Semantisch Diagram (CSD) rondom het werkgeversbegrip in de loonaangifteketen opgebouwd. U maakt kennis met stelselmatig modelleren terwijl en passant een aantal vuistregels de revue passeert. Dat deze column uw blikopener mag zijn!

mei 2010


Verderkijker
Wat verderkijkers daar aan hebben? Ze besparen er geld mee, veel geld. Hun wendbaarheid en concurrentiekracht nemen er enorm door toe. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun informatie. Ook verbeteren hun vermogens tot snelle en effectieve samenwerking sterk. Oh, nog een (klein) puntje: ze worden er zelfs groener door.

mei 2010


Oog voor verschil
Staat u er wel eens bij stil dat wanneer u reële verschillen tussen objecten voluit accepteert en waardeert… u tegelijk – en zelfs scherper dan ooit – zicht krijgt op hun overeenkomsten? Lees verder.

mei 2010


Doodgewoon
Trefzekere uitwisseling van betekenis – interoperabiliteit zeg ook maar – leidt tot helder begrip over en weer en derhalve tot ruime mogelijkheden voor vruchtbare en effectieve samenwerking. Interoperabiliteit begint bij een gezamenlijk begrip van de betekenis van informatie – niet alleen binnen de grenzen van de eigen habitat, maar vooral ook over de grenzen van elkaars habitat heen. Doodgewoon.

mei 2010


Diversiteit
De ons omringende diversiteit is enorm! Vraag is alleen of we onszelf, dat wil zeggen onze mindset, toestaan die diversiteit ook te zíen. Of dat we ons er (nog) geen raad mee weten en ons ‘dan maar’ (stevig) vastklampen aan de half vergane en afbrokkelende vestingwallen die geen mens nog werkelijke bescherming bieden.

april 2010


Baanbrekend
Forum Standaardisatie verricht baanbrekend werk met hulp van een baanbrekende methode voor informatiemodellering volgens het principe van contextuele verbijzondering. Met prachtige resultaten die er niet om liegen! Concrete vraag is wanneer u netzo baanbrekend aan de slag gaat met die methode: Metapattern.

april 2010


De C van betekenis
Betekenis van informatie is niet los verkrijgbaar en valt derhalve niet an sich te standaardiseren. Hopeloos! Betekenis van informatie valt alleen te standaardiseren in combinatie met de Context waarin die informatie (be)staat.

maart 2010


Contextuele verbijzondering
Contextuele verbijzondering is een state-of-the-art methode voor heel geavanceerde informatiemodellering. Cover is sterk gericht op semantische interoperabiliteit en ruimschoots toegerust voor het agile en open modelleren van betekenisvol informatieverkeer met ruimst bereik.

maart 2010


Blinde vlek
Een architect ontwerpt – het klinkt misschien wat vreemd - witte vlakken. En wit vlak blijkt voor ICT een overwegend blinde vlek. Er is een schreeuwend tekort aan witte-vlakken-vaklui.

maart 2010


Zeep verzoent
Overweldigend aanwezige technologie nodigt de mens inmiddels ongegeneerd uit tot reductie. Tot aanpassing van zijn specifiek menselijke vermogens aan de beperkte stimulus/response mogelijkheden van zijn hulpmiddelen. Niet nodig: zeep overbrugt de kwalitatieve verschillen.

februari 2010


Nieuw regulerend beginsel: betekenis
Erkenning van betekenis als regulerend beginsel van informatie geeft de dóórgaande ontwikkeling van maatschappij en bedrijfsleven een enorme boost en brengt ons wezenlijk grotere leef- en werkruimte voor het boeken van nieuwe en grotere successen. Het wordt dan ook hoog tijd dat we onze informatiesystemen upgraden naar nieuw regulerend beginsel.

februari 2010


Xamenhang
Dat wat ooit vast was - en daardoor impliciet kon blijven… is vandaag de dag los en veranderlijk geworden. We moeten op zoek naar nieuwe vastigheid: xamenhang. Expliciet gemaakte samenhang – hoe dynamisch van aard ook – vormt die nieuwe vaste grond onder onze voeten.

januari 2010


De nieuwe concurrentie
Ja, dat is nu misschien even reuze lastig om te (be)vatten, maar over een jaar of wat wil niemand die nieuwe concurrentie meer missen. Mark my words.

januari 2010


One size fits all
Standaardiseren is in. En er wordt ook veel van verwacht. Tal van standaarden ten behoeve van een waaier aan terreinen zijn beschikbaar. Toepassing ervan in werkelijkheid die veranderlijker is dan ooit stelt meer dan eens teleur. One size fits all! Maar dat vraagt wel een breed werkelijkheidsperspectief.

december 2009


Open aswerk
Dat eenzelfde term in verschillende situaties verschillende betekenissen draagt, is ons al jaren bekend. Toch weten we daar binnen ICT-systemen nog steeds niet mee om te gaan en doen we alsof er een één op één relatie bestaat tussen term en betekenis. Via open aswerk komt er ruimte voor samenhang tussen verschillende betekenissen.

december 2009


Een olifant aan de kapstok?
Toegegeven, het lijkt nogal vreemd - onmogelijk zelfs, maar op digitaal vlak spelen we het klaar om olifant aan kapstok te hangen. Of dat goed gaat? Nee, natuurlijk niet!

november 2009


Juxtapositie
Juxtapositioneren van informatie en software is met hedendaagse technologie al vele jaren mogelijk. De voordelen? Heldere onderlinge verhoudingen, meer arbeidsvreugde en stijging van de arbeidsproductiviteit. Een veel snellere time-to-market, drastisch lagere kosten en een substantieel hogere kwaliteit van ICT hulpmiddelen.

oktober 2009


Beeldbrekend werk
Waarom vraagt eigenlijk niemand zich af waarom betekenissen eigenlijk op vóórhand vàst móeten liggen in onze informatiesystemen? Vaste betekenis staat ver af van onze dagelijkse oermenselijke praktijk. Er is geen mens die er mee uit de voeten kan. Waarom sluiten we met onze informatiesystemen niet ‘gewoon’ aan bij de manier waarop mensen tot betekenisgeving komen?

oktober 2009


Betekenis op de Agenda
Betekenis wordt nog vrijwel nergens als problematisch ervaren. Betekenis? Dat spreekt toch voor zich? Wat we ons echter niet/onvoldoende realiseren, is dat onze ICT-systemen op een volstrekt andere manier omgaan met betekenis dan wij, mensen, dat doen. En daar krijgen wij, mensen, last van. Om die reden verdient betekenis een serieuze plek op de agenda.

september 2009


Jouw relaties, jouw informatie
“Persoonsinformatie is persoonlijk eigendom”. Zo staat het prominent op de homepage van dotindividual. Inderdaad: zo (eenvoudig) hoort te zijn – dat voelt iedereen op zijn klompen wel aan. Maar... wat houdt ons dan tegen?

augustus 2009


Barensnood
De nood is hoog en de afbraak van het bestaande wereldbeeld is al een tijdlang gaande. Het is afbraak die uiteindelijk tot doorbraak leidt. Gelukkig vallen in de chaos die dat onontkoombaar met zich meebrengt alvast de nodige lichtpunten te noteren. Wie ze ziet èn aanpakt, komt als eerste boven in een schitterend getransformeerde wereld.

augustus 2009


Laat duizenden bloemen bloeien
In het ICT landschap van het bedrijf van de nabije toekomst bloeien duizenden bloemen – zo op het eerste gezicht willekeurig bij en naast elkaar. Maar schijn bedriegt, want al die bloemen wortelen stuk voor stuk stevig en diep in vruchtbare aarde: in gemeenschappelijke informatie-infrastructuur. Dáár vinden ze hun aansluiting op continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie. Fundamenteel grondwerk bevordert gestage groei en rijke bloei!

juli 2009


Professioneel scharnierwerk
Informatiekundigen leveren het professionele scharnierwerk tussen enerzijds Business en anderzijds IT. Zij verzorgen de ontkoppeling van Business en IT met het oog op hun duurzame alignment! Alignment via informatie-infrastructuur met het vizier scherp gericht op semantische standaardisatie. Want dáár is het Business om te doen: om continue beschikbaarheid van eenduidige betekenis van informatie.

juni 2009


Uw informatierekening
Dat wat voor betalingsverkeer zo doodgewoon is, moet dat zo snel als mogelijk ook worden als het gaat om informatieverkeer. Dan ontstaat vrijwel analoog aan uw bankrekening uw... informatierekening. Een enorme stap in de ontwikkeling van uw en mijn informatiemaatschappij. Reken maar!

juni 2009


Ontwikkelingshulp
Het door onszelf zo vlijtig gecreeerde open informatieriool trakteert ons steeds vaker op haar doordringende geur van stagnatie. Ter zake doende ontwikkelingshulp is noodzakelijk voor verdere en voorspoedige ontwikkling van onze informatiemaatschappij. Wie zet de eerste beslissende stap?

mei 2009


Hoofdschakelaars in e-society
Individuele burgers – u en ik dus – vormen in moderne netwerksamenleving de hoofdschakelaars. Met de burger als nieuwe schakelmaat in al zijn maatschappelijke verbanden laat onze hedendaagse informatiemaatschappij zich kwalitatief moderniseren tot uw en mijn e-society.

april 2009


Netwerk voor ontketende burgers
Onze hele samenleving – dus zowel burgers, bedrijven als overheden – moet ontketend worden! Waarom? Ketens zijn in de meeste gevallen domweg te log, te statisch. Ketens moeten vandaag de dag eerst en vooral worden opgevat als… gelegenheidsketens. Onze hedendaagse samenleving en informatiemaatschappij met haar wirwar aan vluchtige kriskrascontacten loopt vast in ketens en snakt naar lucht; naar netwerksamenleving. Uit de ketens dus en in het netwerk!

april 2009


Menselijke interoperabiliteit
Hecht u aan menselijke interoperabiliteit? Ja? Dan is het de hoogste tijd dat u als ontwerper van IT hulpmiddelen door en door vertrouwd raakt met de manier waarop menselijke betekenisvorming tot stand komt. Lees verder...

april 2009


Puur theoretisch - natuurlijk
U wilt van uw duplicaten af? U wilt informatie-inconsistentie een halt toeroepen? U wilt uw informatiekwaliteit sterk verbeteren? U wilt een kortere time-to-market van uw ICT projecten? U wilt nog meer?

maart 2009


Charme Offensief
De overheid raakt de weg naar haar eigen burgers steeds meer kwijt. Mijn overheid ziet mij als klant. Brrr. En wat een onzin ook! Ik ben burger! Niks klant. Burger onder medeburgers. Met plichten en rechten. Het wordt tijd dat mijn overheid mij opnieuw als burger ziet staan. Een dienstverlenende overheid - het moet toch niet gekker worden!

maart 2009


Ruim baan voor d0ss1ers!
Nee, dat is geen tikfout. In informatiemaatschappij bestaat nu eenmaal belangrijk onderscheid tussen dossiers en d0ss1ers. En het wordt tijd dat onderscheid ook daadwerkelijk te maken: dat levert sterke impuls voor verdere ontwikkeling van die informatiemaatschappij.

februari 2009


Doe de paradigmasprong
Dankzij Internet veranderde onze wereld in één grote informatieruimte met laagdrempelige toegang voor ons allemaal. Wie de ruime mogelijkheden ervan voluit wil benutten, meet zich maar beter een nieuwe denk- en werkwijze aan: die doet de paradigmasprong.

februari 2009


Context Oriëntatie
Aan Object Orientatie (OO), hoe populair ook, kleven forse nadelen. De opvolger van OO heet Context Oriëntatie (CO). CO omvat OO, biedt tegelijk de nodige extra ruimte en ondervangt nadelen van OO. De bekendheid van CO is echter nog niet zo groot; daar moet nodig wat aan worden gedaan!

februari 2009


Informatie-puree
Wie, om wat voor reden dan ook, nog geen rekening houdt met betekenisvariatie, creëert informatie-puree en doet de in ontwikkeling zijnde informatiemaatschappij de das om. Wie zich niet in de nesten wil werken, neemt maar beter kennis van een goed bewaard geheim...

januari 2009


Informatiemaatschappij: de volgende ontwikkelingsstap
Onze moderne informatiemaatschappij is toe aan de volgende ontwikkelingsstap. In navolging van gebleken slagkracht met fysieke verkeersinfrastructuur brengt ook informatie-infrastructuur informatiemaatschappij tot nieuwe, ongekende hoogten.

januari 2009


Rethinking information
Wie soepel, snel en betrouwbaar wil inspelen op de zo dynamische en veranderlijke informatiebehoeften van moderne mensen die volop participeren in hedendaagse informatiemaatschappij... doet er verstandig aan informatie opnieuw uit te denken.

januari 2009


Information Sourcing
Information Sourcing is een baanbrekende vorm van multisourcing. Met Information Sourcing vertrouwt u robuuste levering van actuele en trefzekere informatie toe aan meerdere bonafide partners. Tegelijk vormt Information Sourcing een wezenlijke stap op weg naar Modern Informatieverkeer.

augustus 2008


Bouwen aan de informatierechtsstaat
Op 20 juli 2008 lanceerden Pieter Wisse en Paul Jansen versie 3.0 van het iDNA Manifest: een belangrijke verbetering! Met versie 3.0 ontwikkelden Wisse en Jansen een evenwichtiger iDNA Manifest door verscherpt zicht op personen en hun handelingen met persoonsinformatie in en tot robuuste informatiemaatschappij (een hele mond vol). Tegelijk blijft gelden dat we nog maar aan pril en vroeg begin van ideeën over en visie op de informatiemaatschappij staan. Daarom blijft opbouwende kritiek onmisbaar! Er is nog veel werk te doen.

juli 2008


Informatie-virtualisatie
Informatie-virtualisatie - en ook Information Sourcing! - zijn belangwekkende ontwikkelingen die langzaam maar zeker op gang beginnen te komen. De beschikbare oplossing; Knitbits – met Metapattern als modelleermethode, vult momenteel als enige een enorm gat in de markt. Knitbits/Metapattern laten u alvast duidelijk zien in welke richting toepassingen en informatievoorziening zich de komende jaren gaan ontwikkelen.

juni 2008


Leuker kunnen we het wel maken
De belastingdienst haalt met enige regelmaat het nieuws. Er moet nu eens eindelijk wat (aan) gedaan worden. Iedereen schreeuwt moord en brand. Daadkracht moet getoond. Maar... weet iemand wat 'de patient' mankeert? Hoe zit het - met andere woorden - eigenlijk met de diagnose?

februari 2008


Architecten en Aannemers
Ook gepubliceerd op het forum van www.via-nova-architectura.org. En wel als reactie op Daan Rijsenbrij's (nader toegelichte) stelling 'De architect is primair de regisseur van het beeldvormingsproces'.

juni 2007


Tijd voor grondiger reflectie
Daan Rijsenbrij stelt o.a. in zijn oratie (universiteit Nijmegen, oktober 2004) dat '[d]e wanorde in het applicatielandschap en de IT- infrastructuur bij veel ondernemingen [veroorzaakt wordt] door een gebrek aan digitale architectuur'. Een reflectie.

februari 2005