Artikelen


Voorbij interoperabiliteit
Met infrastructuur voor informatieverkeer ontsnappen we aan de beperkingen die inherent zijn aan good old interoperabiliteit en bevrijden we organisaties, wat informatie betreft, tot natuurlijker onderlinge verhoudingen. Ook brengen we stelselmatig georganiseerde informatie onvermoeibaar en keer op keer tot leven in handen van mensen die er van moment tot moment en van situatie tot situatie trefzeker hun winst mee doen.

februari 2019


Energietransitie op stoom
Infostructuur. Een geweldig idee met enorme potentie - een game-changer! Wie neemt het voortouw? Wie geeft het startsein? Wanneer zijn de eerste infostructuren operationeel? Welke (markt)partijen trekken de kar en wie doen mee?

januari 2018


Data Quake of Data Ache?
De Data Lake ... Wordt het een Data quake of toch een Data Ache?

juli 2017


Stelselmatige impuls tot energieverkeer
Deel 2 - middelenbeheer in verandering.

mei 2016


Aanzet tot duurzame registers
Hoe ontwerp je een stelsel van ordelijk samenhangende registers? Ja, dat is zeker een reuze intrigerende vraag! Welke keuzes liggen daaraan zoal ten grondslag?

december 2015


Stelselmatige impuls tot energieverkeer
Deel 1 - energiewereld in verandering.

december 2015


Context-modellering
De aandacht voor het fenomeen “context” groeit. Professionals ontdekken langzaam maar zeker de doorslaggevende rol van context tot heldere betekenis van informatie; begripsverwarring laat zich effectief bestrijden door context stelselmatig in de vergelijking te betrekken. Want informatie is nu eenmaal niet zelfdragend – staat m.a.w. nooit op zichzelf, maar manifesteert zich altijd in context.

maart 2015


Ajb - wissel van paradigma!
Ga volop denken en leven in moderne netwerkmaatschappij en wordt werkelijk deelnemer aan dynamisch mondiaal informatieverkeer. Geef dáár alle voorrang aan! Geef dáár voortvarend vorm en inhoud aan. Dàt doet recht aan onze hedendaagse, moderne levenssfeer en geeft onze samenleving opnieuw vleugels!

november 2013


Herstart voor informatie-infrastructuur - wat let je?!
M.b.t. heuse informatie-infrastructuur zitten we momenteel te schreeuwen om een nieuwe Henri Ford! Iemand die Ziet hoe het Zit. Iemand die stug stappen Zet om de wereld te (helpen) veranderen!

oktober 2013


Context in kaart
Wezenlijke vraag: Wat doet u in uw praktijk-van-alle-dag met de hele overweging (lees ook; context) die ten grondslag ligt aan die vaste definitie/betekenis van een bepaald geval van, ik noem maar even wat, schroef?

oktober 2013


An intermediary metasystematics
In this paper we aim to show how the system approach may be infinitely extended. Exciting!

september 2013


Information Modeling for Context Aware Systems
Human beings are context aware – by nature. How about our modern information systems? They really should be, but they are not! Truly context aware systems require contextually modeled information. Did you know that? We need contextual information modeling capabilities in order to be able to produce context aware solutions that optimally support context aware people in modern businesses as well as our networked society.

februari 2013


Weg uit Techno-val
Het draait primair om personen-en-hun-informatie-in-wisselend-verband. Snap daarom eerst wat mensen doorlopend bezielt en doorgrond daarbij vooral de essentie van informatie. Pas daarna is de beurt aan technologie.

december 2012


Data en Diensten op Orde met Metapatroon
Met P.E. Wisse schreef ik het artikel "Algemene verkenning van stelselmatige oriëntatie" als eerste deel in een serie onder de noemer "Data en diensten op orde met Metapatroon".

februari 2012


Schot in informatiesamenleving
Context is de missende schakel in onze veelheid aan onderling intensief gekoppelde ICT-systemen. Wie context stelselmatig expliciteert, werkt van moment tot moment met betekenis op maat en komt daardoor soepel en snel tot zinvolle activiteit. Dat houdt de vaart er in.

oktober 2009


Vloeibare organisatie aan zet
De wereld verandert waar we bij staan; nog elke dag nemen dynamiek en diversiteit toe. Vlot inspelen op dergelijke omstandigheden blijkt vaak lastig en lukt mondjesmaat. En de kansen die zich aandienen... zijn zo maar weer verkeken. Wat we willen is dag in dag uit en in al onze denkbare en (snel) wisselende verbanden met elkaar verkeren en communiceren. Soepel en vlot. Altijd, overal en instantaan. Vloeibaar dus.

september 2009


Ontsnapping uit digitaal gekkenhuis
Ontsnapping uit digitaal gekkenhuis is een prikkelende samenvatting van het eerder op deze website verschenen artikel "Modern Informatieverkeer".

december 2008


Duurzame interoperabiliteit vraagt om radicaal andere benadering van semantiek
Nadrukkelijk wordt in dit artikel stilgestaan bij toenemende betekenisvariatie - zowel over informatiesystemen heen als ook binnen informatiesystemen zelf. Naarmate het bereik van onze menselijke betrekkingen groeit en die betrekkingen zelf ook nog eens dynamischer van karakter worden, neemt ook de varieteit in betekenissen toe. Huidige oplossingen kunnen daar niet mee overweg. Voor duurzame interoperabiliteit is een kwalitatief andere oplossing nodig. Waar het om gaat is dat we tot een informatie-ordening komen waarbij een deel van de informatie invariant is en een infrastructureel karakter draagt. We moeten, met andere woorden, op weg naar informatie-infrastructuur!

december 2008


Modern Informatieverkeer
Saneer uw informatiehooibergen. Arrangeer uw ontsnapping uit digitaal gekkenhuis. Wacht geen seconde langer en stap resoluut over op Modern Informatieverkeer! Waarom? Dat geeft u de bewegingsvrijheid waar u momenteel om zit te springen.

oktober 2008


Modern Informatieverkeer (teaser)
Dit is het begin van een artikel dat najaar 2008 op deze website zal verschijnen. Digitale gekkenhuizen, informatiehooibergen enzovoort zijn niet langer ‘nodig’. Met Modern Informatieverkeer start u uw saneringsoperatie. U gaat op weg naar semantische interoperabiliteit. Sinds lange tijd haalt u opgelucht adem.

augustus 2008


Core Components zijn voor gisteren
Het interoperabiliteitsvraagstuk schreeuwt om duurzame oplossing. Vormen Core Components een oplossing? UN/CEFACT zegt van wel. Met "Core Components zijn voor gisteren" wil ik tot uitdrukking brengen dat UN/CEFACT misgrijpt met haar Core Components. Bedrijven die serieuze oplossing(en) zoeken voor hun interoperabiliteitsvraagstuk(ken), doen er verstandig aan zich diepgaander te oriënteren. Radicaal andere en betere inzichten zijn noodzakelijk en ook al geruime tijd voorhanden, maar zijn tot nu toe gepasseerd blijven liggen.

januari 2008


Eigenaarschap voor Samenwerking
Over architectuur voor grensverleggende ontwikkeling van individu, organisatie en overheid. Hoe daadwerkelijke invulling van eigenaarschap van persoonsinformatie in al onze informatiebetrekkingen een wezenlijke bijdrage kan leveren aan Kwalitatief Hoogstaande Informatiemaatschappij.

oktober 2007


Aanzet tot Informatie-infrastructuur
Dit artikel diende oorspronkelijk als 'verhaallijn' voor een presentatie met als titel "Informatie-infrastructuur ordening in informatieverkeer" en is bedoeld als serieuze aanzet tot informatie-infrastructuur.

oktober 2006


Multifocaal netwerkmodel
Multifocaal netwerkmodel kwam samen met Pieter Wisse tot stand als een heel praktische 'minicursus' conceptueel informatiemodelleren a la metapatroon.

april 2006


Mijn Informatieruimte
Met "Mijn Informatieruimte" verbeeld ik een verschuiving in denken: van systeem-centrisme naar mens-centrisme. Denken in termen van Informatieruimten helpt die verschuiving te maken.

november 2004